SCIO

Ocenění

Potvrzujeme, že

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace, Malická 469/1, Plzeň

má ve svých řadách žákyni, která dosáhla výborného výsledku v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na podzim 2019.

Ocenění se týká žáků:
6. ročník: ČJ - Lucie Krbcová, Milan Jenčovský, Ma - Daniel Jedlička, Milan Jenčovský, Vanesa Šmuhařová, OSP - Filip Vaněček, Lucie Krbcová, Milan Jenčovský
9. ročník: ČJ - Emma Klára Sýkorová, OSP - Emma Klára Sýkorová

V Praze 26. 01. 2020

Potřebujete s něčím pomoct?

Kontakty na podporu