SCIO

Ocenění

Potvrzujeme, že

Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno, Lerchova 65, Brno

má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na jaře 2023.
V Praze 15. 06. 2023

Potřebujete s něčím pomoct?

Kontakty na podporu